Zakres działań

Działania Kancelarii koncentrują się na:

 • prawie gospodarczym,
 • prawie administracyjnym,
 • prawie cywilnym.

ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nieruchomości, a w szczególności:

 • analizie stanu prawnego nieruchomości (legal due diligence), regulacji stanów prawnych,
 • negocjowaniu i zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami (m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany, darowizny),
 • zarządzaniu nieruchomościami (m.in. umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy ustanowienia służebności),
 • budowaniu wartości nieruchomości.

Poza działaniami prawnymi na nieruchomościach Kancelaria oferuje projektowanie ścieżek prawno – biznesowych mających na celu optymalizację majątku Klienta, w tym znoszenie lub ograniczenie wszystkich zdiagnozowanych ryzyk mających lub mogących mieć wpływ na wartość tego majątku.

W zależności od potrzeb związanych z daną sprawą lub projektem Kancelaria współpracuje z doradcami i ekspertami z innych dziedzin, w tym:

 • podmiotami zajmującymi się doradztwem inwestycyjnym,
 • doradcami podatkowymi,
 • audytorami i rzeczoznawcami majątkowymi,
 • notariuszami.

Specjalizacja

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
 • regulacja stanu prawnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu zmiany formy władania nieruchomości w tym w szczególności znoszenie współwłasności, zasiedzenie,
 • doradztwo w kwestiach związanych z użytkowaniem nieruchomości,
 • opracowywanie dedykowanych form transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • reprezentacja w negocjacjach, przygotowanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów dotyczących obrotu nieruchomościami,
 • opracowywanie i negocjowanie projektów umów dotyczących zarządzania nieruchomościami w tym: umów najmu, dzierżawy, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych, arbitrażowych.

Współpraca

Formy współpracy:

 • stała obsługa prawna,
 • jednorazowe zlecenia,
 • porady prawne i konsultacyjne.

Formy rozliczeń:

 • wynagrodzenie według stawek godzinowych,
 • wynagrodzenie ryczałtowe,
 • wynagrodzenie ryczałtowe określone procentowo lub kwotowo, którego wysokość uzależniona będzie od przedmiotu zlecenia (succes fee)

Rozliczenie następuje na podstawie faktury – do której zostaje dołączona szczegółowa specyfikacją wykonanych prac, umożliwiając tym samym Klientom weryfikację działań Kancelarii.

O mnie

Anna Marcysiak
radca prawny WA-9472
MRICS 6649725

Jestem Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisaną na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Ponadto ukończyłam podyplomowe studia:

 • wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej
 • Investment and Development Projects (En) w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami

Jestem także członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (management consultancy).

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Obrazek_omnie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w strukturach nieruchomościowych spółek z sektora bankowego i logistycznego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa:

 • prowadząc projekty nieruchomościowe związane w szczególności z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości
 • uczestnicząc w wielu projektach z zakresu zarządzania nieruchomościami w tym dotyczących optymalizacji ich wartości

Równolegle budowałam swoje kompetencje prawne i nieruchomościowe na rynku uczestnicząc w audytach nieruchomości, projektach dotyczących obrotu nieruchomościami inwestycyjnymi oraz obsługując właścicieli i użytkowników nieruchomości.

Z sukcesem prowadziłam postępowania sądowe dotyczące nieruchomości oraz posiadam doświadczenie we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.

Niewątpliwym atutem dla Klientów w ramach prowadzonej obsługi prawnej a także świadczonego doradztwa biznesowego jest moje rozumienie i znajomość potrzeb gospodarczych uczestników szeroko pojętego rynku nieruchomości i wynikająca z tego dewiza poszukiwania zawsze optymalnych rozwiązań prawnych dla Klientów i dla biznesu.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Marcysiak:

NIP: 536-176-15-04
REGON: 146744227

ul. Krucza 16/22; 00-526 Warszawa
kancelaria@annamarcysiak.pl
mob: +48 661 470 077

Polub Kancelarię na FB

Loading...